องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี : www.muangphan.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลเมืองพาน
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านใหม่ หมู่ ๒,๑๑๓
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านใหม่ หมู่ ๒,๑๓,๑๔
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านใหม่ หมู่ ๒,๑๓,๑๔Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 6 คน
อาทิตย์นี้ 1 คน
เดือนนี้ 89 คน
ปีนี้ 645 คน
ทั้งหมด 645 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (26.08.2014)  ผู้บริหารและข้าราชการ อบต.เมืองพานร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2557
       เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา อบต.เมืองพานได้พร้อมใจกันไปถวายพวงมาลาแก่รัชกาลที่ 5
ในวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ
 
  ชุดปฎิบัติการฉุกเฉินตำบลเมืองพาน ร่วมออกหน่วยประชาสัมพันธ์และฉีดวรรคชีน กับ รพ.สต.หนองกาลึม
      
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพุทธชยันตี
       เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพุทธชยันตี โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงพระบรมศาสดาพระผู้ทรงเปรี่ยม...
 
  โครงการรณรงค์ชุมชนหน้าอยู่ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
       เมื่อวันที่ 19-23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 องค์ การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จัดกิจกรรมโครงการชุมชนหน้าอยู่ ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ในกิจกรรมมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัข และแมว จำนวน 16 หม...
 
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.