องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี : www.muangphan.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานAd Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 7 คน
อาทิตย์นี้ 17 คน
เดือนนี้ 9 คน
ปีนี้ 307 คน
ทั้งหมด 307 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (26.08.2014)  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพุทธชยันตี
       เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพุทธชยันตี โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงพระบรมศาสดาพระผู้ทรงเปรี่ยม...
 
  โครงการรณรงค์ชุมชนหน้าอยู่ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
       เมื่อวันที่ 19-23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 องค์ การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จัดกิจกรรมโครงการชุมชนหน้าอยู่ ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ในกิจกรรมมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัข และแมว จำนวน 16 หม...
 
  อบต.เมืองพานจัดกิจกรรมฝึกอบรมการผลิตข้าวพันธ์ กข.6 และพันธุ์ชัยนาท 1
       เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จัดกิจกรรมฝึกอบรมการปลูกข้าวพันธุ์ กข.6 และพันธุ์ชัยนาท 1 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรตำบลเมืองพาน ณ ที่ทำการกลุ่มอาชีพผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบล...
 
  อบต.เมืองพานจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
       เมื่อวันที่ 11-12 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ซึ่งในกิจกรรมมีการรดน้ำดำหัวและมอบของชำร่วยแก่ผู้สูงอายุทั้ง 16 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพาน
 
   
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.