องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี : www.muangphan.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลเมืองพาน
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านใหม่ หมู่ ๒,๑๑๓
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านใหม่ หมู่ ๒,๑๓,๑๔
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านใหม่ หมู่ ๒,๑๓,๑๔
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างAd Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 7 คน
อาทิตย์นี้ 12 คน
เดือนนี้ 33 คน
ปีนี้ 814 คน
ทั้งหมด 1480 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (26.03.2015)  กองทัพไทยแจกถุงยังชีพประชาชนในตำบลเมืองพาน
      

อบต.เมืองพานร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สำนักงานพัฒนาภาค 2 โดยพลตรีณรงค์ฤทธิ์  หอมอ่อน
รองปลัดบัญชีทหาร กองบั...

 
  กองทัพไทยแจกถุงยังชีพประชาชนในตำบลเมืองพาน
  อบต.เมืองพานร่วมกับชุมชนบ้านติ้วจัดกิจกรรม
  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองพาน ได้ร่วมกัน...
  ผู้บริหารและข้าราชการ อบต.เมืองพานร่วมกิจกรรมวันปิ...
  ชุดปฎิบัติการฉุกเฉินตำบลเมืองพาน ร่วมออกหน่วยประชา...
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานจัดกิจกรรมทำบุญตักบาต...
  โครงการรณรงค์ชุมชนหน้าอยู่ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
  อบต.เมืองพานจัดกิจกรรมฝึกอบรมการผลิตข้าวพันธ์ กข.6...
  อบต.เมืองพานจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
  อบต.เมืองพาน จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.