info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 73
place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ


info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เกษตรอุตสาหกรรม นำการท่องเที่ยว คำขวัญตำบล เมืองพานถิ่นรอยพระบาท ธรรมชาติตระการตรา ผ้าหมี่สวยล้ำงามฤชา ใบเสมาพันปี ชื่อเสียงดี ข้าวเม่างาม

place ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
รอปรับปรุง

บุคลากรภายใน
place ผู้บริหารหน่วยงาน
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -