info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 105
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 63 |
photo ประกาศ ภดส.๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 28 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
photo แจ้งปิดทำการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12]
insert_drive_file สนามกีฬาในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนตำบลเมืองพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
photo การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพาน
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศขยายเวลาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
photo ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 39 |
photo ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 226 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 225 |
insert_drive_file การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258 |
insert_drive_file ประกาศ จัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการซื้อจัดจ้างในรอบปี2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
photo ป้ายประชาสัมพันธ์รเก็บภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
insert_drive_file ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการ อบต.เมืองพาน ปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0943749995
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0943749995