info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 58
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 3 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0943749995
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0943749995