องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
group กองสวัสดิการสังคมฯ
นายธนพนธ์ สร้อยนายาง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
โทร : 080-061-7901
นายธนพนธ์ สร้อยนายาง
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
โทร : 080-061-7901
นางสาวอุไรวรรณ ชาวดร
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 081-139-9455
นางสาวเสาวลักษณ์ ฮวดไชย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 093-343-5176