องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
group กองคลัง
นายนวดล ป่าผึ้ง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062 157 7370
นางสาววรินดา แง่มสุราช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
โทร : -
นางสาววรินดา แง่มสุราช
รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : -
นางสาวมยุรี เรืองสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 087-854-4793
นางสาววารุณี บัวมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 080-752-8045
นางสาวจงกลนี คันธี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน ฯ
โทร : 088-300-2171
นางสาวจุฑามาศ อิทธิฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 091-064-4714