info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 150
เดือนนี้ 3,824
เดือนที่แล้ว 9,184
ทั้งหมด 44,122

cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานส่วนสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการตำบลเมืองพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อสารส้มและคลอรีน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)ส่วนการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กษ 9164 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการคลินิกคลัง อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบสำเร็จรูป ค.อ.ร.) จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 6,16,13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมต่อเติมอาคารส่วนงานส่งเสริมงานการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องพิมพ์) ส่วนการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้น) ส่วนสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าว บ้านเมืองพาน หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าว บ้านเมืองพาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ประปา ปั้มหอยโข่งและตู้ควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 84-1336 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพาน จำนวน 6 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ระบบน้ำในสายทางลำห้วยน้ำพาน บ้านใหม่ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ประปา(ปั้มน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเหมาขยายเขตน้ำประปา บ้านติ้ว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองกบ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัสดุทางการแพทย์สารส้มและคลอรีน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 84-1336 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องพิมพ์)ส่วนงานการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างประตูรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสมภรณ์ บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะประโชน์ บ้านนาแมน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างเหมาเจาะประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโก่ม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างเหมาเทลานคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาลึม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างเหมาเทลานคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ(แบบสำเร็จรูป ค.ส.ล.) บ้านติ้ว หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมร่องรางระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อชุดดับเพลิงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังแยกวัดถ้ำข้าวเปลือก-ห้วยสีเสียด บ้านใหม่ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)ส่วนกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)กองสวัสดิการและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องปริ้น ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะหมู่บูชา,ผ้าม่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องปริ้น ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างเหมาตกแต่งห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องฉามมัลติมิเดีย,โต๊ะหมู่บูชา,ผ้าม่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง ประตู ห้องประชุมเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องฉายมัลติมิเดีย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุอุปสมาราม บ้านโก่ม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรทั่วไปทุกสายทาง บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านหนองกบไปบ้านแวง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านนาแมนไปนาน้ำฟ้า บ้านนาแมน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
1 - 50 (ทั้งหมด 217 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
1612371600 ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0943749995
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0943749995