ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Iv5W66HWed20344.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ขอข้อมูล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอข้อมูล ../add_file/ขอข้อมูล
ชื่อไฟล์ : เข้ามาเยี่ยมชมครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เข้ามาเยี่ยมชมครับ ../add_file/เข้ามาเยี่ยมชมครับ
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ : w3-animate-opacity file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-opacity ../add_file/w3-animate-opacity
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เกษตรอุตสาหกรรม นำการท่องเที่ยว คำขวัญตำบล เมืองพานถิ่นรอยพระบาท ธรรมชาติตระการตรา ผ้าหมี่สวยล้ำงามฤชา ใบเสมาพันปี ชื่อเสียงดี ข้าวเม่างาม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เกษตรอุตสาหกรรม นำการท่องเที่ยว คำขวัญตำบล เมืองพานถิ่นรอยพระบาท ธรรมชาติตระการตรา ผ้าหมี่สวยล้ำงามฤชา ใบเสมาพันปี ชื่อเสียงดี ข้าวเม่างาม ../add_file/ วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เกษตรอุตสาหกรรม นำการท่องเที่ยว คำขวัญตำบล เมืองพานถิ่นรอยพระบาท ธรรมชาติตระการตรา ผ้าหมี่สวยล้ำงามฤชา ใบเสมาพันปี ชื่อเสียงดี ข้าวเม่างาม
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ybc2aFYWed24638.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DcJbofmFri91044.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : YMbilgFTue34918.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 22ZDMhzFri92043.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : obvG5ZAThu110840.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : coa9HjlFri10540.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : WoQaIUFThu90914.JPG file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gKKPJ7pThu101046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ


ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ :

(นายเลี่ยม  ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเลี่ยม  ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

(นายเลี่ยม  ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

../add_file/

(นายเลี่ยม  ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม ../add_file/อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม
ชื่อไฟล์ : ที่ตั้ง ตำบลเมืองพานเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ห่างจากอำเภอบ้านผือ รวมระยะทางทั้งสิ้น 14 กิโลเมตร เนื้อที่ ตำบลเมืองพาน มีปริมาณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 75.837 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 56,696 ไร่ ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบตะวันออก ซึ่งเป็นที่ราบริมน้ำ ตอนกลางเป็นพื้นที่ลูกลื่นลาดชัน ประมาณร้อยละ 2 – 6 ส่วนทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาภูพานลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่เชิงเขา จำนวนหมู่บ้าน ตำบลเมืองพาน แบ่งการปกครองออกเป็นจำนวน 16 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ บ้าน หมู่ที่ บ้าน 1. บ้านจอมศิริ 9. บ้านหนองกาลึม 2. บ้านใหม่ 10. บ้านหนองไผ่ 3. บ้านโก่ม 11. บ้านโคกกล่อง 4. บ้านหนองกบ 12. บ้านดอนขี้เหล็ก 5. บ้านกาลึม 13. บ้านใหม่ 6. บ้านติ้ว 14. บ้านใหม่ 7. บ้านเมืองพาน 15. บ้านเมืองพาน 8. บ้านนาแมน 16. บ้านติ้ว ประชากร ตำบลเมืองพาน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,497 คน แยกเป็นชาย 4,266 คน หญิง 4,231 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 110 คน / ตารางกิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือ จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ทิศใต้ จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ทิศตะวันออก จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ทิศตะวันตก จดเขตอำเภอน้ำโสม อำเภอสุวรรณคูหา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่ตั้ง ตำบลเมืองพานเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ห่างจากอำเภอบ้านผือ รวมระยะทางทั้งสิ้น 14 กิโลเมตร เนื้อที่ ตำบลเมืองพาน มีปริมาณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 75.837 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 56,696 ไร่ ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบตะวันออก ซึ่งเป็นที่ราบริมน้ำ ตอนกลางเป็นพื้นที่ลูกลื่นลาดชัน ประมาณร้อยละ 2 – 6 ส่วนทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาภูพานลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่เชิงเขา จำนวนหมู่บ้าน ตำบลเมืองพาน แบ่งการปกครองออกเป็นจำนวน 16 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ บ้าน หมู่ที่ บ้าน 1. บ้านจอมศิริ 9. บ้านหนองกาลึม 2. บ้านใหม่ 10. บ้านหนองไผ่ 3. บ้านโก่ม 11. บ้านโคกกล่อง 4. บ้านหนองกบ 12. บ้านดอนขี้เหล็ก 5. บ้านกาลึม 13. บ้านใหม่ 6. บ้านติ้ว 14. บ้านใหม่ 7. บ้านเมืองพาน 15. บ้านเมืองพาน 8. บ้านนาแมน 16. บ้านติ้ว ประชากร ตำบลเมืองพาน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,497 คน แยกเป็นชาย 4,266 คน หญิง 4,231 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 110 คน / ตารางกิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือ จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ทิศใต้ จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ทิศตะวันออก จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ทิศตะวันตก จดเขตอำเภอน้ำโสม อำเภอสุวรรณคูหา ../add_file/ที่ตั้ง ตำบลเมืองพานเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ห่างจากอำเภอบ้านผือ รวมระยะทางทั้งสิ้น 14 กิโลเมตร เนื้อที่ ตำบลเมืองพาน มีปริมาณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 75.837 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 56,696 ไร่ ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบตะวันออก ซึ่งเป็นที่ราบริมน้ำ ตอนกลางเป็นพื้นที่ลูกลื่นลาดชัน ประมาณร้อยละ 2 – 6 ส่วนทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาภูพานลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่เชิงเขา จำนวนหมู่บ้าน ตำบลเมืองพาน แบ่งการปกครองออกเป็นจำนวน 16 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ บ้าน หมู่ที่ บ้าน 1. บ้านจอมศิริ 9. บ้านหนองกาลึม 2. บ้านใหม่ 10. บ้านหนองไผ่ 3. บ้านโก่ม 11. บ้านโคกกล่อง 4. บ้านหนองกบ 12. บ้านดอนขี้เหล็ก 5. บ้านกาลึม 13. บ้านใหม่ 6. บ้านติ้ว 14. บ้านใหม่ 7. บ้านเมืองพาน 15. บ้านเมืองพาน 8. บ้านนาแมน 16. บ้านติ้ว ประชากร ตำบลเมืองพาน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,497 คน แยกเป็นชาย 4,266 คน หญิง 4,231 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 110 คน / ตารางกิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือ จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ทิศใต้ จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ทิศตะวันออก จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ทิศตะวันตก จดเขตอำเภอน้ำโสม อำเภอสุวรรณคูหา
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : r8N11SLFri33602.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 81prBsESat14033.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8w32x6lSat14449.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IgS3eYJSat33123.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : B2VUDgxSat14618.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e39bnh5Sat14754.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tSRwHxsSat15050.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lbB7BlTSat22103.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BILGdidSat22212.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 45fDbR4Sat22245.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2Y4yJbKFri110613.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SCfebM9Fri111415.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kFFEabsFri111907.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VgyOdDTFri112213.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jO8OqTfFri113730.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UnUjAWqFri115000.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wyh88YBFri24142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vIVaGmCFri24621.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YW7NZnqFri33448.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : wgDdvCQSat32235.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s129yyjFri33525.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Ql3yw5dThu93009.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jr2tqz8Fri100302.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Hz5B4kfFri100442.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Rs3cJlqFri110014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iYbylIOFri110427.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : TNAkYeGFri91448.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zWb5aR2Fri94927.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : w9lhjXTFri95553.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MoT1u5CFri100406.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G78GgAxWed94227.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4lEExBTWed13734.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aTllKaJWed13834.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yjfSKShWed13915.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จ้างเหมาพนักงานเก็บ ขน ขยะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างเหมาพนักงานเก็บ ขน ขยะ ../add_file/จ้างเหมาพนักงานเก็บ ขน ขยะ
ชื่อไฟล์ : จ้างเหมาพนักงานเก็บ ขน ขยะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างเหมาพนักงานเก็บ ขน ขยะ ../add_file/จ้างเหมาพนักงานเก็บ ขน ขยะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NhA6OwJTue31221.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : jRGvIQgSun13833.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : MjYdSP0Thu114341.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : MhcuBRgThu114817.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ../add_file/ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
ชื่อไฟล์ : ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ../add_file/ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
ชื่อไฟล์ : kpUPhWXThu114908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันต่อต้านการทุจริต file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันต่อต้านการทุจริต ../add_file/ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันต่อต้านการทุจริต
ชื่อไฟล์ : GhiS0VjThu115003.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : XlmmNIUThu115044.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันต่อต้านการทุจริต file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันต่อต้านการทุจริต ../add_file/ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันต่อต้านการทุจริต
ชื่อไฟล์ : ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ../add_file/ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
ชื่อไฟล์ : อยากทราบว่า ถนนบ้านใหม่ เส้นไปวัดดอย ทาง อบต.มีโครงการซ่อมแซม ไหม ถ้ามี จะดำเนินการได้ช่วงไหน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อยากทราบว่า ถนนบ้านใหม่ เส้นไปวัดดอย ทาง อบต.มีโครงการซ่อมแซม ไหม ถ้ามี จะดำเนินการได้ช่วงไหน ../add_file/อยากทราบว่า ถนนบ้านใหม่ เส้นไปวัดดอย ทาง อบต.มีโครงการซ่อมแซม ไหม ถ้ามี จะดำเนินการได้ช่วงไหน
ชื่อไฟล์ : YyavUjmThu23710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563 ../add_file/รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/Muangphan99 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/Muangphan99 ../add_file/https://www.facebook.com/Muangphan99
ชื่อไฟล์ : http://line.me/ti/g/ZzMCH6unv- file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://line.me/ti/g/ZzMCH6unv- ../add_file/http://line.me/ti/g/ZzMCH6unv-
ชื่อไฟล์ : anCIIiSThu90854.JPG file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : w1vtOdyFri11554.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5QkRMBAFri12342.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : sLrwkFIFri93822.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cEr5YdYFri13344.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ga06KN2Wed25307.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N9iYibRWed22049.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : rl9tKZVMon110237.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : xRTvwwhMon114012.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในระหว่างวันที่ 1 -2 เมษายน พ.ศ.2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในระหว่างวันที่ 1 -2 เมษายน พ.ศ.2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ../add_file/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในระหว่างวันที่ 1 -2 เมษายน พ.ศ.2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
ชื่อไฟล์ : ixw0Nh1Mon112321.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FLTw0N1Wed93535.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Bs21WxDWed93839.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5oGny83Wed100757.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าบ้านใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าบ้านใหม่ ../add_file/คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าบ้านใหม่
ชื่อไฟล์ : m78CX58Wed104047.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานเข้าร่วมปฎิบัติธรรม ณ วัดป่าบ้านใหม่ วันที่ 2 ตุลาคม 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานเข้าร่วมปฎิบัติธรรม ณ วัดป่าบ้านใหม่ วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ../add_file/คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานเข้าร่วมปฎิบัติธรรม ณ วัดป่าบ้านใหม่ วันที่ 2 ตุลาคม 2563
ชื่อไฟล์ : 69AZB9vWed31042.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7G1vXE6Thu23306.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fXE5fALThu23539.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MlfUrnNFri120337.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dKATTJIFri15506.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9PoixWrFri15638.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wneMcE2Fri15932.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OrLX6TKFri20032.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ZUg9Z2RFri20411.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Qk5mJDCMon94906.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lAbUibAMon95751.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ในการประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในการประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ../add_file/ในการประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ชื่อไฟล์ : uRt3voYMon24136.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uFIRmtuMon24609.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 075yuN8Mon24845.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : l9OZlV1Tue95759.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hxiIxUjTue93620.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : K0FyxQTTue40913.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2kxQrtfTue93753.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MKeDM6YWed34427.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : vppn3p6Wed24842.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wbYUlw6Wed102507.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี พ.ศ.2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี พ.ศ.2564 ../add_file/การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : ytOAsv1Wed103213.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VW733qsWed103441.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZKhyHfiWed110651.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QuO2pbRWed110919.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nGok0MiWed111332.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M0sItQrWed111547.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N5D5V71Wed111942.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8uasK3lWed20856.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : L2C1A16Wed22034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XTKFjAyWed22146.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 09RNQVMWed24236.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4d1F8LbWed24331.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Bm5ajJEWed24648.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Sis2Mh4Wed35757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1kFrOECWed35851.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : En2fktKThu101749.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zuZ56YbThu114647.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : O0zhS0MThu114716.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4221-9650 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. อีเมลล์ : admin@muangphan.go.th www.muangphan.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4221-9650 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. อีเมลล์ : admin@muangphan.go.th www.muangphan.go.th ../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4221-9650 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. อีเมลล์ : admin@muangphan.go.th www.muangphan.go.th
ชื่อไฟล์ : การศึกษา – โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง (รวม ขยายโอกาส 2 แห่ง) – โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง – โรงเรียนอาชีวศึกษา – แห่ง – โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง – แห่ง – ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 16 แห่ง สถาบันและองค์กรทางศาสนา – วัด / สำนักสงฆ์ 17 แห่ง – มัสยิด – แห่ง – โบสถ์ – แห่ง – ศาลเจ้า – แห่ สาธารณสุข – โรงพยาบาลของรัฐขนาด เตียง – แห่ง – สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง – สถานพยาบาลเอกชน – แห่ง – ร้านขายยาแผนโบราณ – แห่ง – อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100 % ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน – สถานีตำรวจ – แห่ง – ป้อมยามตำรวจดูแลความสงบสุขและปลอดภัยภายในตำบล 1 แห่ง – สถานีดับเพลิง – แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การศึกษา – โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง (รวม ขยายโอกาส 2 แห่ง) – โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง – โรงเรียนอาชีวศึกษา – แห่ง – โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง – แห่ง – ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 16 แห่ง สถาบันและองค์กรทางศาสนา – วัด / สำนักสงฆ์ 17 แห่ง – มัสยิด – แห่ง – โบสถ์ – แห่ง – ศาลเจ้า – แห่ สาธารณสุข – โรงพยาบาลของรัฐขนาด เตียง – แห่ง – สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง – สถานพยาบาลเอกชน – แห่ง – ร้านขายยาแผนโบราณ – แห่ง – อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100 % ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน – สถานีตำรวจ – แห่ง – ป้อมยามตำรวจดูแลความสงบสุขและปลอดภัยภายในตำบล 1 แห่ง – สถานีดับเพลิง – แห่ง ../add_file/การศึกษา – โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง (รวม ขยายโอกาส 2 แห่ง) – โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง – โรงเรียนอาชีวศึกษา – แห่ง – โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง – แห่ง – ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 16 แห่ง สถาบันและองค์กรทางศาสนา – วัด / สำนักสงฆ์ 17 แห่ง – มัสยิด – แห่ง – โบสถ์ – แห่ง – ศาลเจ้า – แห่ สาธารณสุข – โรงพยาบาลของรัฐขนาด เตียง – แห่ง – สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง – สถานพยาบาลเอกชน – แห่ง – ร้านขายยาแผนโบราณ – แห่ง – อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100 % ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน – สถานีตำรวจ – แห่ง – ป้อมยามตำรวจดูแลความสงบสุขและปลอดภัยภายในตำบล 1 แห่ง – สถานีดับเพลิง – แห่ง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : อาชีพ การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ หรืออาชีพหลักของประชาชนทั้งตำบล คือการทำนา ทำไร่ จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ มีจำนวน 1,562 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอย่างเดียว มีจำนวน 1,035 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทำไร่ มีจำนวน 587 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทำนา มีจำนวน 1,560 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ขาย มีจำนวน 730 ครัวเรือน ( ควาย, หมู, วัว, เป็ด, ไก่ ) จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพรับจ้าง มีจำนวน 60 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ทำการเกษตรในฤดูแล้ง มีจำนวน 185 ครัวเรือน ผลผลิตโดยเฉลี่ยของอาชีพหลักของประชาชนทั้งตำบล มีจำนวน 651 ก.ก./ ไร่ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ธนาคาร – แห่ง โรงแรม – แห่ง ปั๊มน้ำมันและก๊าซ – แห่ง โรงงานอุตสาหกรรม – แห่ง โรงสี 37 แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อาชีพ การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ หรืออาชีพหลักของประชาชนทั้งตำบล คือการทำนา ทำไร่ จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ มีจำนวน 1,562 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอย่างเดียว มีจำนวน 1,035 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทำไร่ มีจำนวน 587 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทำนา มีจำนวน 1,560 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ขาย มีจำนวน 730 ครัวเรือน ( ควาย, หมู, วัว, เป็ด, ไก่ ) จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพรับจ้าง มีจำนวน 60 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ทำการเกษตรในฤดูแล้ง มีจำนวน 185 ครัวเรือน ผลผลิตโดยเฉลี่ยของอาชีพหลักของประชาชนทั้งตำบล มีจำนวน 651 ก.ก./ ไร่ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ธนาคาร – แห่ง โรงแรม – แห่ง ปั๊มน้ำมันและก๊าซ – แห่ง โรงงานอุตสาหกรรม – แห่ง โรงสี 37 แห่ง ../add_file/อาชีพ การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ หรืออาชีพหลักของประชาชนทั้งตำบล คือการทำนา ทำไร่ จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ มีจำนวน 1,562 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอย่างเดียว มีจำนวน 1,035 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทำไร่ มีจำนวน 587 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทำนา มีจำนวน 1,560 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ขาย มีจำนวน 730 ครัวเรือน ( ควาย, หมู, วัว, เป็ด, ไก่ ) จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพรับจ้าง มีจำนวน 60 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ทำการเกษตรในฤดูแล้ง มีจำนวน 185 ครัวเรือน ผลผลิตโดยเฉลี่ยของอาชีพหลักของประชาชนทั้งตำบล มีจำนวน 651 ก.ก./ ไร่ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ธนาคาร – แห่ง โรงแรม – แห่ง ปั๊มน้ำมันและก๊าซ – แห่ง โรงงานอุตสาหกรรม – แห่ง โรงสี 37 แห่ง
ชื่อไฟล์ : การคมนาคม จำนวนและสภาพการคมนาคมทางบกภายในตำบลเมืองพาน มีจำนวนถนนสายหลัก บ้านติ้ว – เท่อเล่อ 1 เส้นทาง ได้รับการลาดยางแล้ว จากบ้านติ้ว ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน 7 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ร.พ.ช. ส่วนถนนภายในหมู่บ้าน ภายในตำบลจะเป็นถนนลูกรังและถนน คสล. ทุกหมู่บ้านยกเว้นบ้านใหม่ทั้ง 3 หมู่บ้าน ซึ่งมีถนนลาดยางเข้าสู่หมู่บ้าน การโทรคมนาคม -ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข – แห่ง -สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ – แห่ง การไฟฟ้า จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง และจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าในตำบลเมืองพาน -จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงมีจำนวนครบทั้ง 16 หมู่บ้าน -จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าโดยคิดเป็นจำนวนครัวเรือน มีจำนวน 2,139 ครัวเรือน แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวนแหล่งน้ำธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในตำบลเมืองพาน - ลำน้ำ , ลำห้วย 12 แห่ง -บึง , หนอง , คลอง , และอื่น ๆ 12 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น -ฝาย 7 แห่ง -บ่อน้ำตื้น 546 แห่ง -สระน้ำ 5 แห่ง -บ่อบาดาล 118 แห่ง ข้อมูลอื่นๆ ป่าไม้ – พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ของตำบล ซี่งเป็นพื้นที่ของเทือกเขาภูพาน และอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และวัดพระพุทธบาทบัวบานปกคลุมด้วยพันธุ์ไม้เล็กและใหญ่จำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านได้อาศัยไม้จากแหล่งน้ำในการใช้สอย น้ำ – แหล่งน้ำที่มีในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ส่วนใหญ่จะเป็นลำห้วยและลำน้ำ เช่น ห้วยน้ำฟ้า , ลำน้ำพาน , ลำห้วยนาดาว , ห้วยป่าชี , หนองกุดแอก , หนองอ้อ ฯลฯ ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่อาศัยแหล่งน้ำเหล่านี้ สำหรับการเพาะปลูกทั้งทางด้านการเกษตรนอกฤดูและในฤดู ดิน – พื้นที่ทั้งหมด 77,045 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตร 51.119 ไร่ ปัญหาใหญ่ คือ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ บางแห่งมีลักษณะเป็นดินเค็ม หรือบางแห่งเป็นดินผสมหินลูกรังไม่เหมาะสำหรับการเพาะปลูก แร่ธาตุ – ยังไม่ได้รับการสำรวจแต่อย่างใด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การคมนาคม จำนวนและสภาพการคมนาคมทางบกภายในตำบลเมืองพาน มีจำนวนถนนสายหลัก บ้านติ้ว – เท่อเล่อ 1 เส้นทาง ได้รับการลาดยางแล้ว จากบ้านติ้ว ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน 7 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ร.พ.ช. ส่วนถนนภายในหมู่บ้าน ภายในตำบลจะเป็นถนนลูกรังและถนน คสล. ทุกหมู่บ้านยกเว้นบ้านใหม่ทั้ง 3 หมู่บ้าน ซึ่งมีถนนลาดยางเข้าสู่หมู่บ้าน การโทรคมนาคม -ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข – แห่ง -สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ – แห่ง การไฟฟ้า จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง และจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าในตำบลเมืองพาน -จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงมีจำนวนครบทั้ง 16 หมู่บ้าน -จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าโดยคิดเป็นจำนวนครัวเรือน มีจำนวน 2,139 ครัวเรือน แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวนแหล่งน้ำธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในตำบลเมืองพาน - ลำน้ำ , ลำห้วย 12 แห่ง -บึง , หนอง , คลอง , และอื่น ๆ 12 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น -ฝาย 7 แห่ง -บ่อน้ำตื้น 546 แห่ง -สระน้ำ 5 แห่ง -บ่อบาดาล 118 แห่ง ข้อมูลอื่นๆ ป่าไม้ – พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ของตำบล ซี่งเป็นพื้นที่ของเทือกเขาภูพาน และอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และวัดพระพุทธบาทบัวบานปกคลุมด้วยพันธุ์ไม้เล็กและใหญ่จำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านได้อาศัยไม้จากแหล่งน้ำในการใช้สอย น้ำ – แหล่งน้ำที่มีในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ส่วนใหญ่จะเป็นลำห้วยและลำน้ำ เช่น ห้วยน้ำฟ้า , ลำน้ำพาน , ลำห้วยนาดาว , ห้วยป่าชี , หนองกุดแอก , หนองอ้อ ฯลฯ ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่อาศัยแหล่งน้ำเหล่านี้ สำหรับการเพาะปลูกทั้งทางด้านการเกษตรนอกฤดูและในฤดู ดิน – พื้นที่ทั้งหมด 77,045 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตร 51.119 ไร่ ปัญหาใหญ่ คือ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ บางแห่งมีลักษณะเป็นดินเค็ม หรือบางแห่งเป็นดินผสมหินลูกรังไม่เหมาะสำหรับการเพาะปลูก แร่ธาตุ – ยังไม่ได้รับการสำรวจแต่อย่างใด ../add_file/การคมนาคม จำนวนและสภาพการคมนาคมทางบกภายในตำบลเมืองพาน มีจำนวนถนนสายหลัก บ้านติ้ว – เท่อเล่อ 1 เส้นทาง ได้รับการลาดยางแล้ว จากบ้านติ้ว ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน 7 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ร.พ.ช. ส่วนถนนภายในหมู่บ้าน ภายในตำบลจะเป็นถนนลูกรังและถนน คสล. ทุกหมู่บ้านยกเว้นบ้านใหม่ทั้ง 3 หมู่บ้าน ซึ่งมีถนนลาดยางเข้าสู่หมู่บ้าน การโทรคมนาคม -ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข – แห่ง -สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ – แห่ง การไฟฟ้า จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง และจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าในตำบลเมืองพาน -จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงมีจำนวนครบทั้ง 16 หมู่บ้าน -จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าโดยคิดเป็นจำนวนครัวเรือน มีจำนวน 2,139 ครัวเรือน แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวนแหล่งน้ำธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในตำบลเมืองพาน - ลำน้ำ , ลำห้วย 12 แห่ง -บึง , หนอง , คลอง , และอื่น ๆ 12 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น -ฝาย 7 แห่ง -บ่อน้ำตื้น 546 แห่ง -สระน้ำ 5 แห่ง -บ่อบาดาล 118 แห่ง ข้อมูลอื่นๆ ป่าไม้ – พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ของตำบล ซี่งเป็นพื้นที่ของเทือกเขาภูพาน และอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และวัดพระพุทธบาทบัวบานปกคลุมด้วยพันธุ์ไม้เล็กและใหญ่จำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านได้อาศัยไม้จากแหล่งน้ำในการใช้สอย น้ำ – แหล่งน้ำที่มีในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ส่วนใหญ่จะเป็นลำห้วยและลำน้ำ เช่น ห้วยน้ำฟ้า , ลำน้ำพาน , ลำห้วยนาดาว , ห้วยป่าชี , หนองกุดแอก , หนองอ้อ ฯลฯ ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่อาศัยแหล่งน้ำเหล่านี้ สำหรับการเพาะปลูกทั้งทางด้านการเกษตรนอกฤดูและในฤดู ดิน – พื้นที่ทั้งหมด 77,045 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตร 51.119 ไร่ ปัญหาใหญ่ คือ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ บางแห่งมีลักษณะเป็นดินเค็ม หรือบางแห่งเป็นดินผสมหินลูกรังไม่เหมาะสำหรับการเพาะปลูก แร่ธาตุ – ยังไม่ได้รับการสำรวจแต่อย่างใด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lC4j8UaSat22333.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fche3lNSat22401.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dkog1ZnSat22421.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bb8mVJCSat22459.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XwIUkiwSat22811.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XBc0uDiSat22916.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YbajwSySat22955.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IrCJJ2BSat23028.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bZHbrvCSat30620.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Lb08ztRSat23331.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uUPLke2Sat23419.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : D8IHzUmSat30505.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dW5zwpDSat23949.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : hZ0Q6FMSat24227.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IzVuuGbSat24059.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EFCUaF2Sat24610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LWWBIWvSat25009.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XkqqBQISat25545.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : urXbETGSat25816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : F8hTmsASat30258.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a2D1f9TSat33731.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Z8wvgweSat35352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XFWm2EQSat35641.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LiJUZ91Sat40043.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Wez3f9lSat43141.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lYGyneUSat43317.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ed2D4bZSat43607.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QWvK4bdSat44218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : lx127TdSat44536.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : j5k8G0uMon120753.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : hKQWjcISun13202.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VnIFzJpMon122536.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sGhOyOsMon123445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Qsu2y85Mon124433.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1B7Jjn3Mon124917.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MU8tBNOMon125330.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ABn4Im0Mon125536.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : E8wMPj4Mon125843.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pyurG7wMon13412.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Z81HFTrMon15031.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yOEcmWhMon20255.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kXSz82AMon20432.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IdPdzAMMon20637.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nzbuBcvTue103201.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : UpH5ix0Wed22421.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ltAD1ILTue103309.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RONHu3iWed25822.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : C0glWAtTue30014.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : TwaR9AXTue25724.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WRN5U4YTue33240.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZGAcIruTue30609.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : D7rQ24DTue30640.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SymPGASTue35758.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ayYGJmWTue34133.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : WqMRDeZWed93309.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f2PrpSJTue41540.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2FDbmEXWed93409.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : heEddgnWed120154.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CQalqIFThu84727.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gryNy8SThu21436.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ci7w77oTue15731.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ ../add_file/เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : 336Yb5cFri14749.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Om6ojzmFri15225.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m76GSRTFri15504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JYmPPkBFri15708.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GD91U1gFri20003.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : q3an0y6Fri20159.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ySFygsiFri20402.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ddzdfa7Fri20512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1JW9z3EFri20848.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IfulWIaTue102343.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HI2xXBMTue32433.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถได้ใช้สถานที่ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถได้ใช้สถานที่ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง ../add_file/เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถได้ใช้สถานที่ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง
ชื่อไฟล์ : Gqc9OfnFri104811.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LRutQewFri105004.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jmsxgnKFri12226.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๔ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๔ ../add_file/จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : SGbLZwlSat121529.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ha7FyCcSat121748.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bSqzHiJSat43742.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jz64PVrSat44420.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ITNwk9TSat45118.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 4qaGrv4Sat45645.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wOo5mFkSat45253.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JIHus7MSat45846.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qFfxd9uSat50019.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OCJUn5bSat50145.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XulaTjPSat50315.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4nFE5I3Mon51658.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IvxdhLHFri45133.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ระกาศราคาประเมิณทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๓ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ระกาศราคาประเมิณทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๓ ../add_file/ระกาศราคาประเมิณทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๓
ชื่อไฟล์ : Ot0OmDhMon53410.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๓ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๓ ../add_file/ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๓
ชื่อไฟล์ : rwgNCesMon54225.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๓ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๓ ../add_file/ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๓
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2dOuSaZFri45822.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : t8dT9zAFri53807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PEZVMhXSun21420.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BYBMToyFri54002.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iyCxcw1Sun21527.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ghFRACVFri54123.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : U8KWsgqFri54246.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tQ9GkVxFri54432.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vnyr5iISun21659.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EuC9e2TFri54544.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Y0YmESHSun21817.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4f0eK9RSun21929.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EhYYobBSun22029.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SOc7cdhSun22703.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : noHJVpLMon32356.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 62AhmUCMon113519.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.๓) ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.๓) ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ ../add_file/ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.๓) ประจำปีภาษี ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : gfaI0T8Tue115712.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๕ ../add_file/จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : 805dYwaTue121111.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ๒๕๖๕ ../add_file/แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 ../add_file/แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/Muangphan99 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/Muangphan99 ../add_file/https://www.facebook.com/Muangphan99
ชื่อไฟล์ : wymiAjlFri31544.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเอกพล ศรีทอง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต รวมพลังหยุดยั้งการทุจริต พิชิตภัยโกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเอกพล ศรีทอง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต รวมพลังหยุดยั้งการทุจริต พิชิตภัยโกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ../add_file/วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเอกพล ศรีทอง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต รวมพลังหยุดยั้งการทุจริต พิชิตภัยโกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ ../add_file/ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเอกพล ศรีทอง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต รวมพลังหยุดยั้งการทุจริต พิชิตภัยโกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเอกพล ศรีทอง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต รวมพลังหยุดยั้งการทุจริต พิชิตภัยโกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ../add_file/ วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเอกพล ศรีทอง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต รวมพลังหยุดยั้งการทุจริต พิชิตภัยโกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : รายละเอียด : วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเอกพล ศรีทอง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต รวมพลังหยุดยั้งการทุจริต พิชิตภัยโกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายละเอียด : วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเอกพล ศรีทอง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต รวมพลังหยุดยั้งการทุจริต พิชิตภัยโกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ../add_file/รายละเอียด : วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเอกพล ศรีทอง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต รวมพลังหยุดยั้งการทุจริต พิชิตภัยโกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ประกาศเเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ../add_file/ประกาศเเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : ประกาศเเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ../add_file/ประกาศเเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : ประกาศเเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ../add_file/ประกาศเเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : ประกาศเเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ../add_file/ประกาศเเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ../add_file/ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่๑ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่๑ ../add_file/ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่๑
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดประชุมคณะผู้นำแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลเมืองพาน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาตำบล และจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดประชุมคณะผู้นำแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลเมืองพาน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาตำบล และจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดประชุมคณะผู้นำแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลเมืองพาน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาตำบล และจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕ ../add_file/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕ ../add_file/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/