ชื่อเรื่อง : ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธาน

ชื่อไฟล์ : G78GgAxWed94227.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้