ชื่อเรื่อง : พิธีประกาศเจตตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
รายละเอียด : วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเอกพล ศรีทอง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต รวมพลังหยุดยั้งการทุจริต พิชิตภัยโกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : PkD9r46Mon42739.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GD0BQOYMon43123.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้