ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงท่อเมนต์ประปาวัดถ้ำขาม บ้านหนองกาลึม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง