ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับแต่งถนนลูกรังสายไปวัดถ้ำจำปา บ้านกาลึม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง